We kennen allemaal het begrip stress en valt daar nog wat bijzonders over te vertellen? Iedereen heeft stress, dat is toch doodgewoon? Wie stress heeft, moet gewoon meer ontspannen, en vooral sporten om zijn stress eruit te gooien of op vakantie gaan. Stress is ook een excuustruus geworden, waar we ons lekker achter kunnen verbergen als iets niet goed uitkomt.
Iedereen roept het is de tijdgeest en je moet wel mee met de stroom. Daar staat dan tegenover dat we ons vastbijten in vakantie om te kunnen overleven, weekendjes weg om nog meer prikkels in ons overvolle brein op te nemen zodat we die andere, onaangename prikkels overtoeven. Kinderen geef je daar Ritalin voor en geef je het de naam ADHD, bij managers wordt het een burn-out. Een post traumatische stressstoornis bij oververmoeide carrière vrouwen die ook nog eens de huishouding moeten doen omdat hun echtgenoot is weggelopen is ook een mooie term om eigen verantwoording mee onder het tapijt te vegen. We moeten te veel keuzes maken en er zijn te veel prikkels om ons heen.

Kan het begrip stress ook alternatief, dus vanuit een andere invalshoek bekeken en uit elkaar gerafeld worden? Is stress voor iedereen wel hetzelfde?
Er zijn verschillende opvattingen over ‘stress’ maar in alle gevallen gaat het om het overreageren van het lichaam op ‘prikkels’ die van buitenaf bij ons binnen komen. Een beetje stress kan gezond zijn bijvoorbeeld bij een examen, het houd de mens alert en scherp, maar het kan ook zo heftig worden dat we niet meer normaal kunnen functioneren. Alle chemische processen in ons lichaam kunnen er door verstoord worden omdat het op onze aangeboren zwakke plekken gaat vastzitten. En die zwakke plekken zijn nu juist bij iedereen (bij ieder sterrenbeeld en persoonlijke horoscoop) anders, en daarom is het verzamelbegrip stress ook bij iedereen anders! Maar, dit maakt het juist interessant omdat er voor iedereen een passend antwoord ligt hoe die stress beter te hanteren! Als je greep hebt op wie je bent en hoe je reageert in welke situatie, kan je juist die prikkels van buitenaf veel beter opvangen en een plaatsje geven. ‘Ken jezelf’ is dan ook een hele grote waarheid. Socrates heeft er zijn levensmotto van gemaakt en er is nooit iemand geweest die gezegd heeft dat dit als waarheid achterhaald is.

Alles wat leeft is in een constante trilling en bij iedereen, mens, dier, mineraal of metaal is dit anders gerangschikt en heeft dus een andere, unieke trillingswaarde. Eigen aan de soort en eigen aan de drager. Maar wat te doen als het trillingsgetal dat jij meent te voelen niet je eigen variabele trillingsgetal is maar buiten jouw norm valt van wat goed is voor jou. Dan kunnen het wel degelijk ziekteverschijnselen zijn die hier abusievelijk onder de noemer van stress worden weggewuifd of wat te denken van: Hypoglycaemie! Een te laag bloedsuikergehalte door onregelmatig en ongezond te eten. Een hele waslijst aan klachten kan dit oproepen die onterecht als stress worden bestempeld. (voor een hypoglycaemietest zie Artikelen) als een soort suiker te snel in zijn bloed opgenomen en zijn gemiddelde trillingsgetal ging uit de bocht….

De stresssituatie kan te lang duren, niet tijdig herkend worden en dan gaat dat eigen trillingsgetal veranderen, het alarmsysteem in ons lichaam gaat afnemen of stilvallen. Dit kan gebeuren bij langdurig verdriet, bijvoorbeeld in een rouwproces of ongewenste scheiding, wat in wezen ook een rouwproces is. Die persoon in kwestie wordt een vreemde voor je, reageert anders dan dat je gewoon bent, agressief of misschien reageert de persoon wel helemaal niet meer en zit die maar te zitten. Ze voelen geen stress maar ook het positieve trillingsgetal is er niet meer. De verbinding is verbroken met je eigen ik of identiteit, het bijzondere aan jezelf en wat je onderscheidt van andere mensen, het unieke wat jou speciaal maakt, raak je kwijt.

Een positief aspect van het eigen trillingsgetal in het kader van stress is sensitiviteit. Sensitieve mensen hebben als het ware een ander elektriciteitsnet, een andere frequentie waarop ze zenden en ontvangen en een ander soort bekabeling dan minder sensitieve mensen. Je lichaam reageert altijd en alleen om je te wapenen. Het is aan jou om de soorten ‘stress’ en levensenergie te herkennen. Ook sensitieve mensen doen er goed aan het ‘te’ veel in te dammen met natuurlijke ondersteuning omdat ze dan beter kunnen focussen op wat er gaande is, het maakt helder en met behoud van de sensitiviteit.

Advies: BARU 21 H: 3 x daags 20 druppels.