Privacyverklaring HERBARU, gevestigd aan De Warande 75 te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Warande 75
Drachten
T: 0512-356193
E: mevr.ruiter@herbaru.nl
W: www.herbaru.nl

Herbaru verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Herbaru heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Herbaru verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Eventuele Bankgegevens

Herbaru verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u over uw gezondheid en dit kunnen ook gegevens zijn van personen jonger dan 16 jaar.

De website van Herbaru en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Herbaru kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Herbaru raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Herbaru zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mevr.ruiter@herbaru.nl.

Herbaru verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Herbaru verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Herbaru neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herbaru) tussen zit.

Herbaru bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Herbaru bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar na het laatste contact en 7 jaar boekhoudkundig voor de belastingdienst.

Herbaru verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Herbaru gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De site wordt volgens de gebruikelijke manieren beschermd en is versleuteld

Herbaru geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Herbaru en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Herbaru een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, instantie te sturen.

Herbaru neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mevr.ruiter@herbaru.nl

Herbaru stelt nadrukkelijk dat mocht de privacyverklaring niet volledig zijn, dat deze in de loop der tijd wordt aangepast.