HOMEOPATHIE

Een opvallend verschil tussen homeopathie en de gewone geneeskunde – ook wel reguliere of allopathische geneeskunde genoemd – is dat in de homeopathie andere geneesmiddelen gebruikt worden. De homeopathische geneesmiddelen worden vervaardigd uit plantaardige- dierlijke- en mineralestoffen. Maar ook uit metalen en halfmetalen.
Er wordt ook gebruik gemaakt van menselijke- en dierlijkestoffen en dat noemen we organotropie of celtherapie. Organotropie is een onderdeel van de homeopathische geneeswijze die op dezelfde wijze bereid wordt.
Verder maakt de organotropie gebruik van gedode bacteriën en virussen. Dit soort organo-tropische geneesmiddelen kunnen ons beschermen tegen de ziekten die deze bacteriën en/of virussen bij ons teweeg brengen. Als er homeopathische geneesmiddelen van edelstenen of halfedelstenen gemaakt worden heet dat oligotherapie. Van de geneeskrachtige werking van edel- en halfedelstenen is men al lang overtuigd en daarom wordt er dan ook dankbaar van oligotherapie gebruik gemaakt.

De Homeopathie zal chronische ziekten proberen te genezen en niet, zoals de regulierengeneeskunde dit doet, slechts de klachten verlichten om de kwaal draaglijk te maken. Veel moderne geneesmiddelen van de regulieregeneeskunde genezen niet, maar onderdrukken de ziekte. In het beste geval geven deze geneesmiddelen verlichting. Het vervelende van de gewone geneesmiddelen is dat zodra gestopt wordt met innemen alle klachten direct in volle glorie terugkeren. Genezing is niet ingezet.

Een tweede kenmerkend verschil tussen reguliere geneeskunde en homeopathie is, dat voor een homeopaat geen ziekten bestaan, maar dat hij uitgaat van zieke mensen. Je bent voor de homeopaat geen pijnlijke rug, een maag die van streek is of iets dergelijks. Bepaalde klachten en ziekteverschijnselen zijn voor hem in de eerste plaats tekenen van het lichaam dat er iets mis is met de mens die hij voor zich ziet.

Voor de homeopaat is de mens één geheel en niet een optelsom van een aantal afzonderlijke organen. Vanuit jouw persoonlijkheid en je individuele klachten, probeert de homeopaat de oorzaak van je ziek zijn op te sporen; waarbij de naam van de ziekte voor de homeopaat van geen enkel belang is. Naamgeving aan een ziekte dat moet de gewone geneeskunde maar voor haar rekening nemen!

De persoonlijkheid van de zieke mens – waarbij mentale en emotionele reacties even zwaar tellen als lichamelijk uitingen- is voor de homeopaat de leidraad bij het kiezen van het homeopathische geneesmiddel (homeopaten gebruiken de term psychisch niet maar spreken over ‘mentale klachten’). Hij zoekt een individueel geneesmiddel in overeenstemming met karakter en temperament van de zieke mens.
Door deze ‘holistische’ benadering is het mogelijk dat twee personen met dezelfde ziekte door de homeopaat totaal verschillende homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven krijgen. Niet een middel tegen een bepaalde ziekte maar een geneesmiddel voor een ziek mens.

Medicijnen van de gewone geneeskunde leggen ons lichamelijk afweersysteem plat en daarom keren de klachten na het stoppen van hun medicijnen gewoon weer terug.
Wat ook een groot verschil tussen de gewone geneeskunde en de homeopathische geneeskunde is: de homeopathie doet een beroep op jouw verantwoordelijkheid en inzet om ot volledige genezing te kunnen komen.

De homeopathie is geen wondermiddel maar een andere benadering van het genezingsproces. Wat weg is is weg wat kapot is is kapot, daar kan de homeopathie ook niets aan veranderen. Wel kan de homeopaat via een omweg de reserves van het lichaam ondersteunen en zo toch winst opleveren voor het hele systeem. Er is altijd verbetering te bewerkstelligen. Een homeopathische behandeling doet altijd wat blijkt uit de praktijk.
Als bij iemand een nier totaal verschrompeld is of chirurgisch is verwijderd kan de homeopaat je geen nieuwe nier bezorgen, wel kan hij of zij je andere gezonde nier tot een betere werking stimuleren, om op gezonde wijze de taak van de afwezige nier over te nemen.

Als de zogenaamde verergeringen optreden is het voorgeschreven homeopathische medicijn passend, het hoort bij jou en je ziek zijn. Dus de weg is geopend naar een volledige genezing. Soms keren je klachten na een tijdje weer terug. De homeopathie noemt dat een terugval. Dit wil zeggen dat je een hogere potentie voorgeschreven krijgt en zo’n terugval is voor de homeopaat een signaal dat het herstel weer een stapje dieper kan worden ingezet. Hij dient dat echter wel van u te horen.
Ook kunnen er symptomen, pijntjes of dergelijke van vroegere ziekten komen opzetten. Ook dat is in de Homeopathie een gunstige ontwikkeling. Al met al, als je iets niet begrijpt: je homeopaat zal het allemaal graag uitleggen of verklaren.