Een blij en vrolijk kind is heel wat waard, voor nu en zijn verdere ontwikkeling. Als ouder zijnde is het niet altijd eenvoudig de juiste begeleiding te kiezen als er zich problemen voordoen, want je bent zo betrokken bij jouw kind dat het een deel van je geworden is en daardoor kan je ook niet objectief zijn. Soms is het zelfs beter om de moeder of vader samen met het kind te behandelen voor een optimaal resultaat.

Alles in het universum is energie. Ziekte is een verstoring in die energie. De homeopathie is een heel gevoelige energie ( door het verdunnen en potentiëren.) Een eenmaal gemanifesteerde ziekte die bewijsbaar aanwezig is in de materie gaan zitten en dus grofstoffelijk geworden. Mentale ( lees: psychische) ziekten en ziekten in aanleg zijn net zo fijnstoffelijk als homeopathie.

Kinderen zijn gevoeliger en kwetsbaarder dan volwassen mensen die al gevormd – gepokt en gemazeld door het leven zelf – zijn en zijn vaak bevooroordeeld. Ik durf te stellen dat homeopathie en kinderen juist daarom zo fijn samen werken omdat kinderen nog puur en sensitief zijn. Het trillingsgetal ligt dichter bij elkaar. Kinderen en dieren hebben geen vooroordeel en zijn objectief. Dit kan positief uitwerken voor de behandeling.

Bij hoog sensitieve kinderen is dit nog duidelijker. Er kan zoveel mis gaan, thuis, op school en in de omgeving. Grofstoffelijke behandeling kan dan vaak niet tot de kern komen waar homeopathie dit wel kan.

De wereld is veranderd, en wij veranderen mee. Een wisselwerking met het nog steeds uitdijende universum, alle energetische informatie die daar ligt opgeslagen en die wij mogen gebruiken. De kinderen van vandaag zijn niet meer zoals hun vader en moeder of grootouders waren. We zullen mee moeten met de tijd en wij kunnen zelfs veel leren van onze kinderen. In onze huidige maatschappij worden kinderen al heel jong blootgesteld aan te veel prikkels en leren ze niet hun eigen rust te pakken. Dit leidt op een gegeven moment tot ontsporingen We – ouderen en kinderen – merken niet meer wat er binnenin leeft. Het is niet vreemd dat kinderen zich niet meer kunnen concentreren en verward raken. De Chakra’s raken ontregeld, en er ontstaat een slechte aarding want alles gebeurt in het hoofd. Er is geen balans. Terugtrekken in zichzelf of juist hyperactief reageren zijn dan de opties.

De energetische niveaus van chakra’s – de energiecentra in ons lichaam – zijn constant aan het regelen, beetje meer, beetje minder… openstellen of afsluiten en hier sluit de energie van de homeopathie haarfijn op aan naar behoefte. De ene dag is het niveau zus, het andere moment zo en juist dan kan hetzelfde homeopathische geneesmiddel precies dat trillingsgetal afgeven wat nodig is. Het past zich aan naar behoefte. Dit in tegenstelling tot het onderdrukken van symptomen via reguliere middelen van arts of specialist.

Dit geldt ook voor de werking van de energetische genezer of magnetiseur. Het is hetzelfde principe en vult de homeopathie dan ook prachtig aan. Een opstapje, een duwtje in de rug tot het systeem zo is afgesteld dat het dit regelen, dit in balans brengen, zelf kan en geen Homeopathie, Magnetiseren of iets anders meer nodig is. Buiten liefdevolle aandacht en de drie R’s: Rust, Regelmaat en Ritme.